Etkinlikler

Bir İthaf Alanı Olarak Mülteci Bedeni: Sağlık, Tasarım ve Siyaset

5 Kasım, 11:00-13:00

Galata Özel Rum İlköğretim Okulu

Savaş ve yolculuktan mahvolmuş mülteci fotoğrafları -en son örneği, bir hava bombardımanının ardından tıbbi müdahale için bekleyen küçük bir erkek çocuğununki olmak üzere-, Ortadoğu ve Avrupa’nın her tarafına dağılmış milyonlarca mültecinin içinde bulundukları kötü durumu somutlaştırmanın en dikkat çekici ve etkili yollarından biri olmuştur. Bu fotoğraflarda mültecilerin bedenleri, onların insan-lıklarının indirgenemez son kanıtı olduğu gibi, üzerinde binlerce görülmemiş trajedi okunduğu ve anlatıldığı mekân haline gelmiştir. Böyle zamanlarda bu bedenleri ve öykülerin parçalarını titizlikle birleştirenler tıp uzmanları olur; mültecileri normallik içerisinde bir denge durumuna getirecek araçları ve politikayı planlayanlarsa tasarımcılardır.

Araştırma ve barınak dağıtımı politikasındaki seçimlerden yasallaştırılıp uygulamaya konulan tıbbi yönergelere dek tasarım, bu sürecin her aşamasında mevcuttur. Bu tartışma, zorlu ve eğreti koşullarda çalışanların zorunlu seçim ve kararlarını irdeleyerek konunun daha geniş kavramsal yapısı üzerine sorular geliştirmek için panelistlerin çeşitli deneyimlerinden faydalanacak.

Kaynakların, zamanın ve altyapının kısıtlı olduğu acil durumların mülteci bedenine dair kabul edilebilir bir standart tasarlanmasını gerektirdiği koşullarda, sağlık ve insan bedeni hakkında ne öğrenebiliriz? Olağanüstü halde “normal” bir beden olmak ne anlama gelir? Ve “insan”a ilişkin hangi temel fikirler burada işbaşındadır?

Bu tartışma, farklı uzmanlık dallarında çalışanlar arasında üretken bir düşünüş ve diyalogu teşvik ederek bu çok renkli deneyimler aracılığıyla insan olmanın ne demek olduğunu incelemek amacıyla düzenlenmiştir.

Konuşmacılar: Dr. Nathan Bertelsen, Dr. Apostolos Veizis, Mark Wigley