Etkinlikler

Bahşedilenlere Karşı (İnsan), Bilim, Beceri

02/11/2016, 10.00-13.30

İnsan, Bilim, Beceri (Prof. Dr. Murat Güvenç)
Bahşedilenlere Karşı İnsan (Mimar Faruk Malhan)

Düzenleyen: Koleksiyon & Tasarım Vakfı
İnsan, tasarladıkları ile gezegenine vereceği her türlü harabiyetin kendisine döneceğini bilmelidir, artık tasarımın merkezinden çıkarılmalıdır. Pazar ekonomileri ile gezegenimizin sürdürülebilirliğini tehdit altına almaktadır. İnsan öznesini kutlamaktan kutsamaktan vazgeçmeli, tasarımın öncelikleri bize ait olanlardan hepimize ait olanlarla yönlenmelidir. Nesnelerin tasarımı yönünü öznelere, anlamlara çevirmelidir. Çağımızda merkezin dışına yönelen siyaset ve hukuku deneyimlenmektedir. “Beyaz erkek insan mükemmeliyeti, Vitruvius” ekseninde sıkışan tasarım tartışmaya açılabilir.

LCV necmi.ciran@koleksiyon.com.tr, 0212 363 63 40

Koleksiyon Tarabya Kampüsü
www.koleksiyon.com.tr/bienal2016