Etkinlikler

Ayasofya’nın Katmanları

İTÜ Taşkışla Mimarlık Fakültesi
Kastamonu Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Ayasofya’nın Katmanları projesi, 3. İstanbul Tasarım Bienali için ‘Türümüz sonsuz tasarım katmanları arasında durmaktadır’ teması odaklı hazırlanmış bir enstalasyon tasarımı önerisidir. Bu öneri, Ayasofya Müzesi’nin farklı zaman dilimlerinde oluşan iç mekan mimari elementlerinin nasıl farklı katmanlarına dönüştüğü ve bu tasarım katmanlarının iç mekan deneyiminin kullanıcıları kullanım/program, sirkülasyon, mekânsal tasarım ve görsel algı olarak nasıl etkilediğini irdelemektedir. İç mekana dair bu katmanlar üç mekânsal element aracılığı ile ifade edilecektir: kubbe, duvar ve zemin.