Etkinlikler

Türkiye Tasarım Kronolojisi – 12 Kasım, Cumartesi

Studio-X Istanbul

10.00-12.00 / Sivil Örgütlenmeler
“Sürekli Bir Hafıza ve Dayanışma Ağı Nasıl Sağlanabilir?”
Konuşmacılar: Ezgi Çiftçi, Yılmaz Değer, Emre Gündoğdu, Sinan Omacan, Mücella Yapıcı, Deniz Yıldırım
Konuşma yürütücüleri: Mihriban Duman, Yelta Köm
Panel videosunun kaydı teknik nedenlerden dolayı bulunmamaktadır.

14.00-16.00 / Aydınlatma
1. oturum: 14.00-14.45
“Çağdaş Bir Sorun: Işık Kirliliği”
Konuşmacı: Rengin Ünver
Konuşma yürütücüsü: Nergiz Arifoğlu
İzlemek için lütfen tıklayın.
2. oturum: 14.50-16.00
“Aydınlatma Tasarımından Anlar, Anılar”
Konuşmacılar: Atay Ceyişakar, Fahir Gök, Müjgan Şerefhanoğlu Sözen
Konuşma yürütücüleri: Ali Berkman, Hülya Kılıç Sirel
İzlemek için lütfen tıklayın.

16.30-19.45 / Sağlık
1. oturum: 16.30-18.00
“Tasarım Beden / Ölücanlı”
Konuşmacılar: Murat Arpacı, Zeynep Karagöz, Osman Koç, Ahmet Savran, Sibel Yardımcı
Konuşma yürütücüsü: Yuvacan Atmaca
İzlemek için lütfen tıklayın.
2. oturum: 18.15-19.45
“Mekânın Canlanması / Şifa Mekânları”
Konuşmacılar: Burçin Altınsay, Evren Başbuğ, Levent Çırpıcı, Atilla Kuzu
Konuşma yürütücüsü: Nilüfer Kozikoğlu
İzlemek için lütfen tıklayın.